Andělské čísla 111

Je pravá chvíle myslet na to, na co opravdu chcete. Tato Andělská Andělské čísla 11:11, 1:11, 111,..
napovídají, že jsou Vám otevřeny nové možnosti a příležitosti, kdy se myšlenky stávají rychle realitou.

Toto součíslí je jako světlo blesku, kdy si vesmír vyfotografoval vaše myšlenky 😉 a teď jed dal vyvolat do hmotné podoby.

když se tak zastavíte, líbí se vám na co právě myslíte? pokud ne,tak své myšlenky změňte, proste myslete na něco jiného, to co opravdu chcete 😉

jestli je pro vás nesnadné sledovat a ovládat své myšlenky, požádejte andílky o pomoc, čekají jen až si o ni řeknete 😉

originál:…

Pečlivě zkoumejte své myšlenky a ujistěte se, že myslíte pouze na to, nač myslet chcete, nikoli na to, co nechcete. Tato číselná řada značí, že se před vámi otevírají nové příležitosti a vaše myšlenky se rekordní rychlostí stávají realitou. Trojčíslí 111 je jako jasné světlo blesku, kterým vás fotograf na okamžik oslní. Značí, že si vesmír právě vyfotografoval vaše myšlenky a teď je vyvolává do hmotné podoby. Těší vás, jaké myšlenky vesmír zachytil? Pokud ne, změňte je. Máte-li problémy se sledováním a ovládáním svých myšlenek, požádejte své anděly, aby vám s tím pomohli.