Pokud se vaše touhy nenaplňují tak rychle, jak byste si přáli, položte si následující otázky:

 

  • Snažím se přespříliš dosáhnout svého?
  • Mám podvědomý strach, že se mé sny nesplní?
  • Lpím na své představě o tom, jak by se měly mé touhy naplnit?
  • Obviňuji za tuto situaci někoho (včetně sebe)?

 

Odpovíte-li na jakoukoli otázku „ano“, znamená to, že je třeba, abyste se od svých tužeb odpoutali a odevzdali je Bohu, Nekonečnému zdroji všeho. Pokud své touhy jasně zformulujete a poté je odevzdáte vesmíru, velmi rychle se naplní.

 

Dnes s vámi chceme pracovat na tom, abyste se vzdali svých tužeb. Někteří lidé si myslí, že vzdát se něčeho odpovídá stavu apatie, a že pokud se něčeho vzdají, znamená to, že už po tom netouží. Ve skutečnosti je to právě naopak: čím více po něčem toužíte, tím důležitější je odevzdat svůj sen vesmíru. Jinak ve vás může vaše tužba vyvolat vlnu úzkosti, která váš sen zbaví veškeré energie, jež je nutná k jejímu uskutečnění.

 

Dnes vám pomůžeme se od svých tužeb odpoutat s láskou a ujišťujeme vás, že Nekonečná mysl vám již v tomto okamžiku dává všechno, co potřebujete (ačkoli si možná toto zaopatření dosud neuvědomujete).

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Bože a andělé, vzdávám se svého snu, jímž je …….. (doplňte). Víte, že pro mě moc znamená a že velice toužím, aby se teď hned splnil nebo aby se splnil ve formě, která překoná má očekávání. Děkuji, že mi poskytujete jasné vedení a pomáháte mi, aby se můj sen mohl nyní uskutečnit.