Anděl číslo 000 je symbolem dokonalosti a bezpečí

Tato bytost je vnímána jako svatý prvek vesmíru. Skloubení tří nul symbolizuje lidskou senzitivitu, zvídavost, vyšší ego, schopnost člověka pochopit rozdíly mezi dobrem a zlem a diplomacii umožňující klidné vztahy mezi lidmi. Shlédnutí andělského čísla 000 je signálem od vašeho strážného anděla, jenž vám sděluje, že byste měli neustále udržovat svou mysl otevřenou a zvídavou.…

880

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

008

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

808

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

080

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

088

Tento vzkaz od vašeho Stvořitele signalizuje, že blížící se konec určité fáze je součástí celkového Božího plánu. Je odpovědí na vaše modlitby a je v souladu s Jeho vůlí. Požádejte Boha, aby utišil veškeré obavy nebo starosti, které ve vás nadcházející změny vzbuzují.

Čísla 0 a 1, 001, 011, 010, 101

Božské vedení pomocníků a andělů vám posílá zprávu a žádá vás, změňte to na co právě myslíte. I když jste požádali o štěstí a své zdraví. Jestliže ano, tato zpráva vám odpovídá na prosby, které jste měly. Božské vedení ví o tom co právě řešíte. Ví,že hledáte. Vše se pomalu uskutečňuje ve vašich myšlenkách. Požádejte…

Andělské Andělské čísla 0 a 9, 9:09, 909, 09:09

Toto andělské Andělské číslo 9:09, 009, 099, 090, 909 přináší vzkaz od vašeho Stvořitele, který říká, že zakončení určité fáze vašeho života bylo výsledkem Božského vedení. Nic nemůže být doopravdy ztraceno. Neexistuje smrt a neexistují ani nehody. Nedávná životní změna, při které byla významná část vašeho života zastavena nebo změněna, je ve skutečnosti odpovědí na vaše modlitby. Bůh vás upozorňuje, že vám nic neodebírá ani nezpůsobuje žádnou ztrátu. To váš životní plán nebo modlitby vám-skrze vaši vlastní moc danou od Boha-přinesly tuto změnu. Buďte ochotni odpustit všem zúčastněným, abyste mohli lehce a svobodně vstoupit do nádherné nové fáze vašeho života.