Naši drazí, my andělé vidíme, že si děláte starosti, jak ve svém životě postoupit o kus dál. Jsme zde, abychom vás ujistili, že nad každou vaší modlitbou bdí mocné bytosti, které vám pomáhají. Všechny podrobnosti týkající se vašeho úsilí jsou bezvýznamné a zcela jistě nemá smysl se kvůli nim trápit.

 

Ano, je pravda, že si připadáte, že máte větší kontrolu nad svým životem, když víte, co se děje. Ale porozumění má mnoho úrovní. Záleží na tom, zda se soustředíte na nižší, nebo vyšší energetickou úroveň záležitosti. Na nejnižší úroveň se dostáváte, když si mys­líte, že musíte druhým lidem brát, abyste uspokojili své potřeby. To je založeno na přesvědčení, že zdroj hojnosti je omezený, a že je proto nutná konkurence.

 

Nejvyšší úroveň naopak nejlépe vystihuje slovní spojení „ra­dostná víra“, která představuje opravdové odevzdání se do Božích rukou, kde obavy nemají své místo. Lidé s tímto přístupem chápou, že jakmile jednou vyřkli svou modlitbu, Bůh se postará o všechny detaily a povede je, pokud to bude nutné, k nějakému dalšímu kroku, aby se vývoji napomohlo. Tak vypadá spolupráce s Duchem.

 

 

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám Bohu a andělům jakékoli obavy a starosti týkající se toho, jakou formou se splní mé modlitby a touhy.