V nitru každého člověka je nevinné Boží dítě, které dělá všechno, jak nejlépe může. Někdy se musí vyrovnat se strachem, že bude jednat způsobem, který by mohl zranit je samotné nebo druhé. Ale za tímto strachem hoří čisté světlo Boží lásky.

 

Čím více se dnes budete soustřeďovat na svou vnitřní nevinnost a na nevinnost těch druhých, tím více vám budou zřejmě Boží stopy v duši každého člověka. Vaším úkolem tady na Zemi je myslet na lásku a učit jí ostatní. Můžete začít tím, že si jí začnete všímat.

 

Když se řekne „bezohledné chování“, jde vlastně o činy, které pramení ze strachu, a nikoli z lásky. Když se soustředíte na nevinnost v lidech, kteří se chovají neohleduplně, vytváříte tím uzdravující energii. Vaše láska je schopna rozrušit cyklus činů založených na strachu.

 

V každém člověku – hlavně však v sobě – se snažte nalézt to dítě s rozevřenýma očima. Tato nevinnost je vzácná, protože představuje Boha.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem Božím dítětem, nyní a vždycky. Chci odpustit sobě i druhým minulé činy, protože vidím nevinnost v sobě i v druhých.