Vlídná slova, která říkáte druhým, jsou klíčem, který odemyká jejich srdce, protože laskavost přenáší lásku praktickým způsobem. I člověk, který je vůči lásce uzavřený kvůli prožité bolesti, bude na soucit reagovat pozitivně.

 

Hledejte dnes příležitost k tomu, abyste byli k druhým laskaví. Používejte vlídná, upřímná, vřelá a ohleduplná slova. Jde o vlastnosti, jež přirozeně máte, ale dnes se je pokuste ještě vědoměji projevovat. Uvědomte si, že každé laskavé slovo, které dnes řeknete, je darem jak pro toho, kdo je pronese, tak pro toho, komu je určeno.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem milující bytost a je pro mě jednoduché projevovat vůči druhým laskavost. Mluvím laskavě a vlídně.