Vesmír vám neustále dává jak malé, tak velké věci. Když vám někdo nabídce pomoc, koupí vám oběd nebo vám dá dárek, otevřete náruč a přijměte to. Čím více přijímáte požehnání, tím více k vám a také skrze vás proudí univerzální energie. Pokud odmítáte nabízenou pomoc, zavíráte před touto hojností dveře.

 

Otevřete dnes svou náruč a přivítejte každý dar, který k vám přijde, a přikývněte tak proudu univerzální energie. Dovolte si přijmout pomoc a lásku.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám všechna požehnání, která mi život nabízí. Je pro mě bezpečné přijímat, a proto otevírám svou náruč dokořán a přijímám dary lásky, které mi sesílá vesmír v každém okamžiku.