Podobně jako můžete do své budoucnosti poslat láskyplnou energii, která na vás počká a každou situaci nastaví na nejvyšší potenciál, můžete učinit totéž prostřednictvím svých slov. Jak už víte, každé slovo, které řeknete nebo si myslíte, má mocný účinek – podobný, jaký má objednávka zboží, v níž žádáte, co byste si přáli.

 

Proto dnes volte slova tak, aby odrážela, co si opravdu přejete. Ať každé slovo vychází z milující bytosti ve vašem nitru, která vás i celý svět miluje opravdovou láskou. A podobně, jako vás potěší, když najdete něco, co jste kdysi dávno někam schovali, tak i vaše slova vám v budoucnosti přinesou radost a potěšení.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Protože jsem stvořením lásky, je i všechno moje tvoření zrozeno z lásky. Všechna má slova plynou z mého milujícího nitra. Každé slovo, které vyslovuji, je naplněno láskou. O sobě i o druhých mluvím laskavě. Mluvím, naslouchám, píšu a myslím s láskou – a s radostí přijímám otisk svých slov v realitě.