Když druzí vidí, že jste v klidu, uvědomují si tak znovu hodnotu vnitřního míru. To znamená, že je inspirujete k tomu, aby i oni v sobě hledali mír. Vzhledem k tomu, že přitahujete lidi, kteří hledají vyrovnanost, budou vás tito lidé žádat, abyste jim také pomohli v jejich snažení.

 

Vším, co konáte, učíte druhé. Ať se tedy vaše dnešní lekce týká vnitřního míru. Učiňte vše potřebné k tomu, abyste zůstali klidní a zakotvení ve svém středu. Můžete například zavřít oči, pomodlit se, zhluboka dýchat, pobýt nějaký čas venku a podobně. Tato časová investice se vám vrátí v podobě vnitřní harmonie a klidu.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Celý den zůstávám ve svém středu. Své anděly žádám, aby mi pomohli šířit mír, ať přijdu kamkoli, a aby se ve všem, s nimiž se setkám, také dostalo požehnání vnitřního klidu.