Vaši duši těší chvála a ocenění stejně jako těší vaše tělo. Když o sobě mluvíte s láskou, pak ta část vašeho já, které se chvála týká, vyzařuje jasnějším světlem. Když tak o sobě mluvíte s jinými, vaše duše se cítí dobře a září a tato energie všechny oblažuje.

 

Vážíte-li si sebe samých, pak se každý ve vaší přítomnosti cítí hoden stejné lásky a obdivu. Nejde o vychloubání se. Když má člo­věk rád sám sebe a oceňuje se, není v tomto přístupu ani za mák povyšování se nad druhé. Většina lidí se však mylně domnívá, že tomu tak je.

 

Když vám někdo udělá poklonu, vaše duše touží tento dar při­jmout. Podobně jako si vaše tělo bere svou výživu z jídla a pití, i láska a ocenění jsou zase potravou, která vyživuje vaši duši.

 

Když vás dnes budou druzí chválit nebo když vás ocení, při­jměte tento dar s otevřeným srdcem. Neuhýbejte laskavým slo­vům, přijměte je. Těšte se z toho, jaký účinek má na vaši duši oce­nění druhých.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Přijímám chválu graciézně a s vděčností. Otevřeně při­jímám ocenění, které mi vyjadřují ostatní, a dopřávám si, aby mne milovali. Je pro mě bezpečné, když mě druzí chválí.