Zdrojem vaší síly je všemocný Bůh ve vašem nitru. Jste na něj navěky napojeni, a proto jste mocní i vy!

 

Jediný důvod, proč se někdy cítíte bezmocní, je ten, že si přesta­nete být této své moci vědomi. Protože jste věčně napojeni na tuto Boží energii a Bůh je věčně silný, vaše síla vás nikdy neopouští, ani se nesnižuje. Stejně tak platí, že byste ji ani nemohli zneužít, pro­tože je plně ovládána principy lásky.

 

Dnes si co nejčastěji připomínejte, že máte naprostou Boží pod­poru. To znamená, že můžete přitáhnout a uskutečnit jakoukoli svoji myšlenku. Proto se soustřeďte jen na ty, které jsou pro vás žádoucí. Máte moc proměnit je ve skutečnost.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem silný, protože Bůh je ve mně a pomáhá mi na všech úrovních. Mám velkou schopnost léčit a mít moc je pro mě bezpečné.