Vaše mysl funguje dokonale. Jste inteligentní, moudří a schopni se soustředit ze své vlastní vůle. Všechny vaše duševní schopnosti plynou ze skutečnosti, že jste napojeni na nekonečnou moudrost Boha, který vše stvořil a zná odpověď na všechno v celém vesmíru.

 

Vaše mysl neustále pracuje. I když se zdá, že spí nebo odpo­čívá, získává informace z éteru a z vašeho bezprostředního okolí. Můžete jí položit jakoukoli otázku a vždycky vám dá přesnou od­pověď. Víte mnohem více, než si uvědomujete.

 

Užívejte si dnes své moudrosti. Pokládejte si během dne otázky a naslouchejte odpovědím. Čím více jste si vědomi svých dušev­ních darů, tím lépe vám budou sloužit.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Umím se jasně a ze své vůle soustředit, protože moje mysl je bystrá a živá. Mé myšlení je skvělé a je věčně napojeno na nejvýkonnější počítačovou síť světa, na Boží mysl.