Na svých bedrech nesete starosti a zatěžujete se břemeny, která narušují váš mír a štěstí. My andělé vás dnes žádáme, abyste svůj náklad odložili a obavy nám odevzdali.

 

Když nám své starosti předáte, vaše mysl a srdce se osvobodí od strachu, a tím znovu získáte přístup ke tvořivosti a moudrosti. Řešení přicházejí jednodušeji k těm, kdo jsou beze strachu.

Hned teď se zhluboka nadechněte a dovolte nám, abychom sňali tu tíhu z vašich beder.

 

Jakmile se vaše srdce osvobodí od strachu a úzkosti, bude připravené přijmout pomoc, kterou vám nabízíme.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám v tuto chvíli všechny své starosti a obavy Nebesům. Čím více pracujeme s anděly jako tým, tím lépe se mi v životě daří. Jsem v neustálém kontaktu s Bohem a svými anděly. Mluvím s nimi o svých pocitech a žádám je o jejich pomoc.