Na své cestě děláte pokroky. Všechno, co vás dovedlo až tam, kde se teď nacházíte, vám posloužilo jako poučná zkušenost. Je to těžce nabyté poznání a moudrost, která vám pomůže ve veš­kerém vašem budoucím úsilí.

 

Je důležité, abyste k sobě byli trpěliví. Možná, že ani nemů­žete vědět, kam až jste došli, dokud se nepodíváte na tento oka­mžik někdy v budoucnosti. Velice jste pokročili a získali obrovské množství praktických vědomostí. Všechny tyto vyučovací lekce vám zabraly hodně času.

 

Mějte dnes se sebou i se svým pokrokem trpělivost. Uvědomte si, že kdykoli jste pracovali, hráli si, milovali nebo odpočívali, měli jste důvod, proč jste to dělali. Tyto zkušenosti jsou výsledkem vaší úžasné osobnosti, kterou dnes jste. Proto ze sebe mějte radost, naši drazí. A uvolněte se.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Mám se sebou trpělivost. S uspokojením se dívám na svůj pokrok a na to, jak už jsem daleko. Odpoutávám se od své potřeby porovnávat se s druhými, protože vím, že každý má svou vlastní cestu. Mám se životem trpělivost.