Přemýšlíte nad jedním rozhodnutím. Zápasíte sami se sebou a zvažujete všechna pro a proti a pohlížíte na věc ze všech mož­ných perspektiv. Už víte, na kterou stranu se kloníte, ale obáváte se nepředvídaných negativních důsledků své volby.

 

My andělé vám dnes pomůžeme se s vaším rozhodnutím smí­řit. Přestaňte myslet na různé možnosti, jimiž se zabýváte, a celé téma odložte stranou. Díky tomu se vaše mysl zklidní a otevře se Boží tvůrčí inspiraci, o niž jste ve své modlitbě žádali.

 

Zapomeňte na všechny pocity omezení. Čím více se myšlen­kově od daného tématu oprostíte, tím bude vaše rozhodnutí jas­nější. V tuto chvíli už to ani nebude rozhodnutí, protože odpověď vám bude tak zřejmá, že vám bude připadat, jako byste si jen uvě­domili nějakou dávno známou pravdu.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem v klidu a otevírám svou mysl tvůrčí energii Ducha. Správné rozhodnutí týkající se mě i mých blízkých či­ním s lehkostí. Mé myšlení je jasné a soustředěné a vím přesně, co je třeba.