Bez ohledu na váš věk potřebuje vaše vnitřní dítě stále vaši po­zornost, péči a lásku. Všechny děti touží být chváleny a chtějí se projevovat. My andělé vás dnes povzbuzujeme, ať svému vnitř­nímu dítěti nasloucháte.

 

Pokud jste skleslí, duchovně nebo citově, pak je to velmi prav­děpodobně znamením, že vaše vnitřní dítě vyžaduje pozornost. Když budete naslouchat jeho potřebám, odměnou vám bude více energie a radosti. Udělejte si čas hned teď, ztište se, myslete na dítě v sobě a všímejte si poté svých pocitů. Zeptejte se ho: „Jak se o tebe dnes mám starat?“

 

Čekejte na odpověď, která k vám přijde ve formě myšlenky, po­citu, vnitřního obrazu nebo slov. Vaše vnitřní dítě je rádo, když mu nasloucháte, a cítí se ještě lépe, když mu dopřejete, oč vás požádalo.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Naslouchám svému vnitřnímu dítěti a dělám si čas na hraní, zpěv, tanec i odpočinek. Dobře se o ně starám, a když splním jeho potřeby, odmění mě energií a radostí.