Vaše starosti jsou příliš těžké na to, abyste je nesli sami. Představte si před sebou velké bílé hedvábné prostěradlo a položte na ně všechny své starosti. Pak ho zabalte a odevzdejte nám ho. Až  se tak stane, všimněte si, jak se cítíte lehce.

 

My vaše starosti odneseme do nebes. Jakmile dosáhnou vyšší úrovně bytí, váš pohled se rozjasní. Tato nová perspektiva vám umožní myslet jasně a tvůrčím způsobem, díky čemuž budete do svého života moci vnést všechno to dobré, po kterém toužíte.

 

Místo abyste se starostmi a obavami, které vám zatemňují mysl, bojovali, odevzdejte je nám. Nikdy nemůžeme jít proti vaší vůli. S vámi tvoříme tým – máte nás neustále po svém boku. Můžeme vám pomoci, abyste naplňovali své nejvyšší ideály.

 

Ať je tento den tím posledním, kdy jste zbytečně cítili tíhu svých břemen a měli pocit, že jste na ně sami. Dovolte nám, abychom je z vašich beder sňali a pozvedli vaši mysl a srdce ke světlu.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Vzdávám se svých starostí, protože chápu, že harmonie povstává z lásky, a nikoliv z obav a starostí. Odkládám svá břemena a cítím se lehce. Dovoluji Bohu a andělům, aby jemně a láskyplně odnesli všechny mé starosti. Cítím v sobě vyrovnanost a mír.