Vnitřní svět vaší představivosti je jako průzračné hluboké jezero napájené vašimi emocemi, fyzickými pocity, zážitky a myšlenkami. Tady se setkávají všechny vaše reakce.

 

Možná jste slyšeli pohrdavé názory na představivost, které ji nazývaly „bezcennou“ nebo „mimo realitu“. Ale představivost je vaše centrála, která zajišťuje vaše spojení s Bohem a která vám dovoluje, abyste se vydali na daleké cesty oproštěné od fyzických smyslů a objevovali jiné sféry. Vaše představivost je schopna sloučit na první pohled neslučitelné a nelogické a vytvořit z těchto prvků něco nového.

 

Neobávejte se, že výlety prostřednictvím vaší představivosti by vás mohly svést z pravé cesty, protože skutečná představivost k vám přilétá na křídlech andělů. Je dětsky čistá v tom nejlepším smyslu slova. Také je nezkrocená a bez hranic, a i když se snažíte své tvůrčí já potlačit, působí neustále, a to jak během snění, tak také ve chvílích poklidného přemítání.

 

Dovolte svým fantaziím, aby se bez zábran rozběhly, a pozorujte jejich úžasné kreace. Nejsou ničím jiným než dary od Ducha, které mentálně vznikají a pak zrají, aby se narodily do materiální reality. Když zbavíte svou představivost pout, osvobodíte tím i sebe. Pak budete schopni žít bez jakýchkoli omezení a budete se vznášet.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Dávám své představivosti naprostou svobodu. S odvahou pozoruji všechny své tvůrčí vize, myšlenky a pocity a pečuji o ně s láskou. Cítím, jak mě Duch na všech úrovních podporuje.