Všechny strachy jsou založeny na přesvědčení, že jste izolovaní a osamocení. Možná se obáváte, že něco nemůžete udělat nebo že nemůžete dosáhnout toho, co byste rádi, ale vaše obavy jsou založeny na falešných představách. Jste věčně propojeni s Bohem, anděly a ostatními lidmi. Nikdo není nikdy sám. Vždycky máte po svém boku mocné spojence, kteří jsou připraveni vám pomoci, kdykoli je o to požádáte.

 

Protože jste napojeni na nekonečnou energii vesmíru, jste mocnými stvořiteli svých přání, tužeb, myšlenek i pocitů. My andělé bychom vám dnes rádi pomohli se očistit od strachu, který je jedinou příčinou toho, že se vaše modlitby a afirmace nenaplňují. Kdykoli si uvědomíte své nejistoty, zhluboka se nadechněte a poté nás v duchu, při výdechu, zavolejte. Tím vydechujete své nepříjemné pocity a předáváte je nám. Pokračujte s vydechováním svého strachu, dokud nebudete mít pocit, že se ve vašem nitru znovu obnovil pocit klidu.

 

Můžeme vám pomoci odhalit vaše skutečné já, skryté ve vašem nitru. Je to ta vaše část, která je plná důvěry a sebejistoty a která ví, že máte všechno lásku, moc a pomoc, kterou byste mohli kdy potřebovat.

 

 

Myšlenka pro tento den

 

Zbavuji se starých strachů, protože nikdy nebyly součástí mého pravého já. Mám sílu – nyní i vždycky. Používám svou moc s láskou a milostí a dodávám jí energii prostřednictvím svých láskyplných myšlenek, pozitivních emocí a hluboké víry.