Čísla jsou často nejzajímavější – a někdy nejasné – znamení od andělů.
Sekvence se objevují ve vracejících se vzorcích, a když nevíte na co se díváte, můžete mít pocit, že je to matoucí.
Číselná znamení přicházejí ze všech stran. Nicméně nejběžneji je můžeme vidět na hodinách, poznávacích značkách a budovách, v telefonních číslech, času přijatých či odeslaných emailů a celkové sumě na účtenkách.
Když uvidíte opakující se čísla ve vašem životě, zeptejte se svých andělů co tím myslí nebo si je najděte v knize Andělská čísla 101, která vysvětluje významy od 1 do 999 a pojímá jakoukoli kombinaci s více číslicemi.
V této kapitole si přečtete kouzelné příběhy jak bylo lidem v jejich životech pomoženo, byli změněni, utěšeni a ujištěni silou číselných znamení.

Radost z příjímání určitých čísel od andělů a Vesmíru může být tak skvělé, že sdílení tohoto okanžiku s někým může být stejně posilující, nebo ještě více, pro druhou osobu.
Angelica Montesano nám sdílí příklad jak je to možné:

Moje kamarádka Tereza mě naučila o významu čísla 11 a jeho schématech, jako 11 nebo 1111. Ačkoli neznala důvod jejího zvláštního pocitu z tohoto čísla, co si pamatuje vždycky to tak cítila.
Vyjadřovala velkou úctu k 11-tému dni každého měsíce – a dokonce větší v Listopadu, kdy numerický ekvivalent data je 11.11. Zahrnula číslo 11 do názvu její firmy a svobodně jej používala v všech ostatních projektech a snahách, kde byly vyžadovány čísla.
Jednoho letního večera jsem byla v místním obchodě nakoupit věci do domácnosti. Když jsem měla zaplatit, pokladní mě informoval že celková suma je 111.01 dolarů. Když jsem si všimla číselné sekvence, tiše jsem se uculovala. Přesunula jsem se do dalšího obchodu, a tentokrát byla suma přesně 111 dolarů.
Okamžidě jsem pomyslela na Terezu a cítila jsem že je důležité jí to na místě zavolat. Když jsem to udělala, byla jsem přivítána hlasovou schránkou a nechala jí zprávu vysvětlující sekvenci čísel na mých účtenkách které mě přiměly jí zavolat. Když Tereza zavolala zpátky, vysvštlila mi že v čase mého volání byla v nemocnici, truchlící nad smrtí její babičky.
Řekla, že má hlasová zpráva o 111 pro ni byla velkou útěchou. Zda to byl anděl, duše její babičky, nebo Božský stvořitel volající na mě, abych byla ten večer kamarádkou, nevím, ale není pochyb, že má zpráva pro Terezu byla Božsky řízená.

Angeličin příběh je krásným připomenutím abychom konali, když přijmeme znamení spojené s intuitivním vedením. Tato číselná řada 111 (a 1111) nás vede, abychom udržovali své myšlenky pozitivní a abychom mysleli pouze na to, co si přejeme, raději než na na to, čeho se bojíme.
Nicméně není důvod se bát, tato číselná řada je připomenutím neustále přítomných andělů, jak vysvětluje Cheryl Allen:
Kdykoli mám pochybnosti nebo otázky, přijde mi zpráva od mých andělů. Když náhodou kouknu na hodiny a na nich je čas 11:11 (pozn. Překl.: v USA mají 11:11 i jako u nás 23:11, takže tato číselná hodnota se ukazuje na hodinách 2x denně, narozdíl od nás), připomenou mi, že mě milují a jsou vždy se mnou, aby mi pomohli a vedli mě na mé cestě.