Božské vedení pomocníků a andělů vám posílá zprávu a žádá vás, změňte to na co právě myslíte. I když jste požádali o štěstí a své zdraví. Jestliže ano, tato zpráva vám odpovídá na prosby, které jste měly. Božské vedení ví o tom co právě řešíte. Ví,že hledáte. Vše se pomalu uskutečňuje ve vašich myšlenkách. Požádejte božské vedení, aby vedlo směr vašich myšlenek tím směrem, kterým chcete a dodal vám sílu během přechodného období, které může nastat před uskutečněním