Andělské čísla 1 a 2, např. 112, 122, 121, 212

Andělská Andělské čísla 121, 112, 211, 212, 12:12, 21:21, 1:22, 1:21, 2:11, 2:12,…
Naše myšlenky jsou důkazy toho, že se vaše přání naplňují. Znamená to, že se věci ubírají a budou ubírat vytouženým směrem. Neztrácejte víru!