Andělská čísla a jejich úkázky čas: 08-08 nebo datum:08.08.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 88880 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
80-80 nebo Andělská čísla datum: 80.80.
Kombinace tří andělských čísel: 080
008
800
880
808
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 0008
00-88 nebo 0088
08-88 nebo 0888
88-80 nebo 8880
88-00 nebo 8800
80-00 nebo 8000
08-08 nebo 0808
80-80 nebo 8080
80-08 nebo 8008
08-80 nebo 0880
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 08080,
Šesti místná kombinace čísel: 000888 / 888-000