Andělská čísla a jejich úkázky čas: 24-24 nebo datum:24.24.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 42242 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
42-42 nebo Andělská čísla datum: 42.42.
Kombinace tří andělských čísel: 242
224
422
442
424
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 2224
22-44 nebo 2244
24-44 nebo 2444
44-42 nebo 4442
44-22 nebo 4422
42-22 nebo 4222
24-24 nebo 2424
42-42 nebo 4242
42-24 nebo 4224
24-42 nebo 2442
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 24242,
Šesti místná kombinace čísel: 222444 / 444-222