Andělská čísla a jejich úkázky čas: 38-38 nebo datum:38.38.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 33338 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
83-83 nebo Andělská čísla datum: 83.83.
Kombinace tří andělských čísel: 383
338
833
883
838
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 3338
33-88 nebo 3388
38-88 nebo 3888
88-83 nebo 8883
88-33 nebo 8833
83-33 nebo 8333
38-38 nebo 3838
83-83 nebo 8383
83-38 nebo 8338
38-83 nebo 3883
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 38383,
Šesti místná kombinace čísel: 333888 / 888-333