Andělská čísla a jejich úkázky čas: 47-47 nebo datum:47.47.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 4774 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
74-74 nebo Andělská čísla datum: 74.74.
Kombinace tří andělských čísel: 474
447
744
774
747
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4447
44-77 nebo 4477
47-77 nebo 4777
77-74 nebo 7774
77-44 nebo 7744
74-44 nebo 7444
47-47 nebo 4747
74-74 nebo 7474
74-47 nebo 7447
47-74 nebo 4774
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 47474,
Šesti místná kombinace čísel: 444777 / 777-444