Andělská čísla a jejich úkázky čas: 59-59 nebo datum:59.59.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 955595 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
95-95 nebo Andělská čísla datum: 95.95.
Kombinace tří andělských čísel: 595
559
955
995
959
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 5559
55-99 nebo 5599
59-99 nebo 5999
99-95 nebo 9995
99-55 nebo 9955
95-55 nebo 9555
59-59 nebo 5959
95-95 nebo 9595
95-59 nebo 9559
59-95 nebo 5995
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 59595,
Šesti místná kombinace čísel: 555999 / 999-555