Andělská čísla a jejich úkázky čas: 77-77 nebo datum:77.77.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 7777 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
77-77 nebo Andělská čísla datum: 77.77.
Kombinace tří andělských čísel: 777
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 7777
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 77777,
Šesti místná kombinace čísel: 777777 / 777-777