Lidé zrození pod vládou Modřínu působí obvykle dojmem sebejistých a rozhodných lidí. Velmi rádi imponují okolí a vždy mají snahu zaujímat dominantní postavení. Rozhodující roli se snaží hrát nejen v zaměstnání, ale i ve společnosti a v rodině. Mají tvůrčího ducha, fantazii a často neobvyklé nápady.

Lidé Modřínu jsou velmi pracovití a dokáží si udržet vysokou pracovní morálku, ve vztahu k sobě jsou v tomto ohledu docela přísní. Jejich tvůrčí schopnosti se často projevují v umění nebo vědě, mívají rádi hudbu a rozumí jí. Ve snaze o soulad mezi skutky a myšlenkami se lidé Modřínu dostávají do jakéhosi zvláštního stavu povznesení nad tento svět a dokáží vykonat ohromné skutky, aniž by přitom mysleli na důsledky pro svoji osobu.

Ve společnosti se zrozenec Modřínu projevuje jako přímočarý člověk s přirozenou nechutí k přetvářce a lži. Člověk Modřínu není žádný diplomat. Bohužel bývá někdy zbrklý v úsudku, v jednání s lidmi je značně netaktický a neopatrný. Přestože navenek jedná a rozhoduje sebejistě, stává se často obětí intrik a někdy bývá jeho jednání obratně vedeno někým jiným. Přímočarost i neopatrnost lidí Modřínu je často přivádí do dobrodružných situací, které milují. Mezi lidmi tohoto znamení je však také nemálo hrdinů a mučedníků.

Při hledání partnera je člověk zrozený pod vládou Modřínu vybíravý a dokáže na „tu pravou“ čekat třeba celý život. V lásce bývá překvapivě nesmělý až neobratný, jemný a citlivý. V rodinném životě bývá oporou. Miluje pohodlí, ale nemá rád zbytečný přepych, v majetkových otázkách bývá uvážlivý a rozumný.

Lidé Modřínu se zpravidla těší dobrému zdraví po většinu svého života. S chorobami, které je potkávají, se vypořádávají rychle a bez špetky sebelítosti. Nikdy se svými bolístkami neobtěžují okolí. Nejčastěji je trápí plicní choroby, ve stáří je někdy zlobí játra.

Podle keltské mytologie je ochráncem lidí Modřínu orel.

Známé osobnosti narozené ve znamení Modřínu

Státník Abraham Lincoln i císař František Josef I., spisovatel Boris Pasternak (jehož gesto odmítnutí Nobelovy ceny v roce 1958 je krásným projevem typického člověka modřínu), fyzik Alessandro G. Volta a také legendární loupežník Václav Babinský, jenž „bohatým bral a chudým dával, přičemž nikdy nikoho nezabil“.