Lidé Vrby mívají složitou povahu. Na jedné straně jsou velmi senzitivní, vnímaví a citliví. Na straně druhé mají v sobě jakýsi věčný neklid, vnitřní nespokojenost, proměnlivost nálad i chování. Vrba mívá velkou fantazii, někdy bývá až snivá a dokáže se velmi dobře vcítit do situace druhých. Je velmi dobrým psychologem a umí toho využívat. Není dobré se s ní dostávat do sporů, stává se z ní vytrvalý bojovník, který využije každé slabosti protivníka. Zarazí se jen hrozbou fyzické síly, před kterou má respekt.

Lidé ve znamení Vrby umí vychutnávat život plnými doušky, velmi přesně vědí, co k životu potřebují a kde to mohou nalézt. Ke svým cílům dokáží přesvědčivě zmanipulovat kdekoho, často aniž by si to dotyčný uvědomil. Přesto čas od času podlehnou lidé Vrby jakémusi nepochopitelnému neklidu, který je nutí ke střídání zaměstnání, neustálému stěhování a různým dalším životním změnám. Melancholická a introvertní Vrba také často podléhá pocitům nepochopení a nedoceněnosti. Díky množství rozmarů i velkých nároků na okolí není život s lidmi Vrby jednoduchý.

V lásce lidé zrození pod vládou Vrby zakoušejí obvykle mnoho trpkosti, z nichž je kupodivu vysvobodí až manželství. Přes svoji nestálost bývají lidé Vrby za všech okolností velmi poctiví a charakterní lidé. Nejednou doslova šokují své okolí odvážným a poctivým činem, z něhož jim nekyne žádný prospěch. Velká přizpůsobivost a tolerance lidi Vrby přivádí k jednomu stolu s žebráky i králi, aniž by se museli nějak přetvařovat.

Zrozenci Vrby se zpravidla dožívají dosti vysokého věku, pak se z nich stávají typičtí úctyhodní starci či stařeny. Ve stáří se tito lidé poněkud usadí a pro ostatní se díky svému změnami nabitému a pestrému životu stávají bohatým zdrojem inspirace.

K vrbě patří stříbrná barva, lidé Vrby si jistě potrpí na stříbrné ozdoby. Ochranným zvířetem lidí Vrby může být pes, zajíc, jelen, kanec nebo kůň.