Andělská čísla a jejich úkázky čas: 09-09 nebo datum:09.09.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 909 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
90-90 nebo Andělská čísla datum: 90.90.
Kombinace tří andělských čísel: 090
009
900
990
909
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 0009
00-99 nebo 0099
09-99 nebo 0999
99-90 nebo 9990
99-00 nebo 9900
90-00 nebo 9000
09-09 nebo 0909
90-90 nebo 9090
90-09 nebo 9009
09-90 nebo 0990
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 09090,
Šesti místná kombinace čísel: 000999 / 999-000