Andělská čísla a jejich úkázky čas: 20-20 nebo datum:20.20.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 020000 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
02-02 nebo Andělská čísla datum: 02.02.
Kombinace tří andělských čísel: 202
220
022
002
020
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 2220
22-00 nebo 2200
20-00 nebo 2000
00-02 nebo 0002
00-22 nebo 0022
02-22 nebo 0222
20-20 nebo 2020
02-02 nebo 0202
02-20 nebo 0220
20-02 nebo 2002
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 20202,
Šesti místná kombinace čísel: 222000 / 000-222