Andělská čísla a jejich úkázky čas: 10-10 nebo datum:10.10.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 11110 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
01-01 nebo Andělská čísla datum: 01.01.
Kombinace tří andělských čísel: 101
110
011
001
010
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 1110
11-00 nebo 1100
10-00 nebo 1000
00-01 nebo 0001
00-11 nebo 0011
01-11 nebo 0111
10-10 nebo 1010
01-01 nebo 0101
01-10 nebo 0110
10-01 nebo 1001
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 10101,
Šesti místná kombinace čísel: 111000 / 000-111