Andělská čísla a jejich úkázky čas: 14-14 nebo datum:14.14.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 41111 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
41-41 nebo Andělská čísla datum: 41.41.
Kombinace tří andělských čísel: 141
114
411
441
414
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 1114
11-44 nebo 1144
14-44 nebo 1444
44-41 nebo 4441
44-11 nebo 4411
41-11 nebo 4111
14-14 nebo 1414
41-41 nebo 4141
41-14 nebo 4114
14-41 nebo 1441
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 14141,
Šesti místná kombinace čísel: 111444 / 444-111