Andělská čísla a jejich úkázky čas: 15-15 nebo datum:15.15.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 155111 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
51-51 nebo Andělská čísla datum: 51.51.
Kombinace tří andělských čísel: 151
115
511
551
515
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 1115
11-55 nebo 1155
15-55 nebo 1555
55-51 nebo 5551
55-11 nebo 5511
51-11 nebo 5111
15-15 nebo 1515
51-51 nebo 5151
51-15 nebo 5115
15-51 nebo 1551
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 15151,
Šesti místná kombinace čísel: 111555 / 555-111