Andělská čísla a jejich úkázky čas: 17-17 nebo datum:17.17.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 11777 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
71-71 nebo Andělská čísla datum: 71.71.
Kombinace tří andělských čísel: 171
117
711
771
717
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 1117
11-77 nebo 1177
17-77 nebo 1777
77-71 nebo 7771
77-11 nebo 7711
71-11 nebo 7111
17-17 nebo 1717
71-71 nebo 7171
71-17 nebo 7117
17-71 nebo 1771
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 17171,
Šesti místná kombinace čísel: 111777 / 777-111