Andělská čísla a jejich úkázky čas: 18-18 nebo datum:18.18.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 181118 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
81-81 nebo Andělská čísla datum: 81.81.
Kombinace tří andělských čísel: 181
118
811
881
818
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 1118
11-88 nebo 1188
18-88 nebo 1888
88-81 nebo 8881
88-11 nebo 8811
81-11 nebo 8111
18-18 nebo 1818
81-81 nebo 8181
81-18 nebo 8118
18-81 nebo 1881
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 18181,
Šesti místná kombinace čísel: 111888 / 888-111