Andělská čísla a jejich úkázky čas: 40-40 nebo datum:40.40.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 004 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
04-04 nebo Andělská čísla datum: 04.04.
Kombinace tří andělských čísel: 404
440
044
004
040
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4440
44-00 nebo 4400
40-00 nebo 4000
00-04 nebo 0004
00-44 nebo 0044
04-44 nebo 0444
40-40 nebo 4040
04-04 nebo 0404
04-40 nebo 0440
40-04 nebo 4004
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 40404,
Šesti místná kombinace čísel: 444000 / 000-444