Andělská čísla a jejich úkázky čas: 21-21 nebo datum:21.21.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 221221 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
12-12 nebo Andělská čísla datum: 12.12.
Kombinace tří andělských čísel: 212
221
122
112
121
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 2221
22-11 nebo 2211
21-11 nebo 2111
11-12 nebo 1112
11-22 nebo 1122
12-22 nebo 1222
21-21 nebo 2121
12-12 nebo 1212
12-21 nebo 1221
21-12 nebo 2112
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 21212,
Šesti místná kombinace čísel: 222111 / 111-222