Andělská čísla a jejich úkázky čas: 27-27 nebo datum:27.27.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 272 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
72-72 nebo Andělská čísla datum: 72.72.
Kombinace tří andělských čísel: 272
227
722
772
727
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 2227
22-77 nebo 2277
27-77 nebo 2777
77-72 nebo 7772
77-22 nebo 7722
72-22 nebo 7222
27-27 nebo 2727
72-72 nebo 7272
72-27 nebo 7227
27-72 nebo 2772
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 27272,
Šesti místná kombinace čísel: 222777 / 777-222