Andělská čísla a jejich úkázky čas: 28-28 nebo datum:28.28.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 228 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
82-82 nebo Andělská čísla datum: 82.82.
Kombinace tří andělských čísel: 282
228
822
882
828
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 2228
22-88 nebo 2288
28-88 nebo 2888
88-82 nebo 8882
88-22 nebo 8822
82-22 nebo 8222
28-28 nebo 2828
82-82 nebo 8282
82-28 nebo 8228
28-82 nebo 2882
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 28282,
Šesti místná kombinace čísel: 222888 / 888-222