Andělská čísla a jejich úkázky čas: 29-29 nebo datum:29.29.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 92999 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
92-92 nebo Andělská čísla datum: 92.92.
Kombinace tří andělských čísel: 292
229
922
992
929
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 2229
22-99 nebo 2299
29-99 nebo 2999
99-92 nebo 9992
99-22 nebo 9922
92-22 nebo 9222
29-29 nebo 2929
92-92 nebo 9292
92-29 nebo 9229
29-92 nebo 2992
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 29292,
Šesti místná kombinace čísel: 222999 / 999-222