Andělská čísla a jejich úkázky čas: 30-30 nebo datum:30.30.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 30330 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
03-03 nebo Andělská čísla datum: 03.03.
Kombinace tří andělských čísel: 303
330
033
003
030
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 3330
33-00 nebo 3300
30-00 nebo 3000
00-03 nebo 0003
00-33 nebo 0033
03-33 nebo 0333
30-30 nebo 3030
03-03 nebo 0303
03-30 nebo 0330
30-03 nebo 3003
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 30303,
Šesti místná kombinace čísel: 333000 / 000-333