Andělská čísla a jejich úkázky čas: 31-31 nebo datum:31.31.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 113 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
13-13 nebo Andělská čísla datum: 13.13.
Kombinace tří andělských čísel: 313
331
133
113
131
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 3331
33-11 nebo 3311
31-11 nebo 3111
11-13 nebo 1113
11-33 nebo 1133
13-33 nebo 1333
31-31 nebo 3131
13-13 nebo 1313
13-31 nebo 1331
31-13 nebo 3113
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 31313,
Šesti místná kombinace čísel: 333111 / 111-333