Andělská čísla a jejich úkázky čas: 39-39 nebo datum:39.39.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 339 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
93-93 nebo Andělská čísla datum: 93.93.
Kombinace tří andělských čísel: 393
339
933
993
939
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 3339
33-99 nebo 3399
39-99 nebo 3999
99-93 nebo 9993
99-33 nebo 9933
93-33 nebo 9333
39-39 nebo 3939
93-93 nebo 9393
93-39 nebo 9339
39-93 nebo 3993
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 39393,
Šesti místná kombinace čísel: 333999 / 999-333