Andělská čísla a jejich úkázky čas: 41-41 nebo datum:41.41.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 41114 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
14-14 nebo Andělská čísla datum: 14.14.
Kombinace tří andělských čísel: 414
441
144
114
141
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4441
44-11 nebo 4411
41-11 nebo 4111
11-14 nebo 1114
11-44 nebo 1144
14-44 nebo 1444
41-41 nebo 4141
14-14 nebo 1414
14-41 nebo 1441
41-14 nebo 4114
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 41414,
Šesti místná kombinace čísel: 444111 / 111-444