Andělská čísla a jejich úkázky čas: 42-42 nebo datum:42.42.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 22244 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
24-24 nebo Andělská čísla datum: 24.24.
Kombinace tří andělských čísel: 424
442
244
224
242
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4442
44-22 nebo 4422
42-22 nebo 4222
22-24 nebo 2224
22-44 nebo 2244
24-44 nebo 2444
42-42 nebo 4242
24-24 nebo 2424
24-42 nebo 2442
42-24 nebo 4224
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 42424,
Šesti místná kombinace čísel: 444222 / 222-444