Andělská čísla a jejich úkázky čas: 46-46 nebo datum:46.46.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 644 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
64-64 nebo Andělská čísla datum: 64.64.
Kombinace tří andělských čísel: 464
446
644
664
646
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4446
44-66 nebo 4466
46-66 nebo 4666
66-64 nebo 6664
66-44 nebo 6644
64-44 nebo 6444
46-46 nebo 4646
64-64 nebo 6464
64-46 nebo 6446
46-64 nebo 4664
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 46464,
Šesti místná kombinace čísel: 444666 / 666-444