Andělská čísla a jejich úkázky čas: 48-48 nebo datum:48.48.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 448 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
84-84 nebo Andělská čísla datum: 84.84.
Kombinace tří andělských čísel: 484
448
844
884
848
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4448
44-88 nebo 4488
48-88 nebo 4888
88-84 nebo 8884
88-44 nebo 8844
84-44 nebo 8444
48-48 nebo 4848
84-84 nebo 8484
84-48 nebo 8448
48-84 nebo 4884
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 48484,
Šesti místná kombinace čísel: 444888 / 888-444