Andělská čísla a jejich úkázky čas: 49-49 nebo datum:49.49.
Chcete vidět andělská čísla? Třeba: 94499 Cesta k nim je přes Vaši intuici. Ve sparávnou chvíli se podíváte tím pravým směrem.Více o čísle najde zde

Příklady kombinací čísel andělských vzkazů určených vám:
94-94 nebo Andělská čísla datum: 94.94.
Kombinace tří andělských čísel: 494
449
944
994
949
Čtyř místná kombinace Andělského čísla: 4449
44-99 nebo 4499
49-99 nebo 4999
99-94 nebo 9994
99-44 nebo 9944
94-44 nebo 9444
49-49 nebo 4949
94-94 nebo 9494
94-49 nebo 9449
49-94 nebo 4994
Zde je ukázka pětimístné kombinace: 49494,
Šesti místná kombinace čísel: 444999 / 999-444